Till umu.se

Välkommen till Institutionen för klinisk mikrobiologi

Vår institution samlar kliniska och prekliniska vetenskaper med inriktning på bakterie- och virusinfektioner samt människokroppens immunförsvar vid hälsa och sjukdom.

Institutionen för klinisk mikrobiologi består av de sex forsknings- och undervisningsenheterna biomedicinsk laboratorievetenskap (BML), immunologi, infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi, klinisk immunologi och virologi. Drygt 80 personer är verksamma vid institutionen. Tillsammans representerar de kategorierna professor, lektor, gästforskare, gruppledare, adjunkt, forskarassistent, post-doc, doktorand, teknisk personal och administrativ personal. Studenter som utför forskningsprojekt på grundutbildningsnivå (examensarbeten, valbara kurser inom program och avancerade, fristående kurser) är också verksamma vid enheterna.

Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitets medicinska fakultet består av de sex forsknings- och undervisningsenheterna immunologi, biomedicinsk laboratorievetenskap, infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi, klinisk immunologi och virologi. Institutionens forskningsprofil kan sammanfattas som grundforskning med klinisk tillämpning och exempel på pågående forskning är patogenes och virulensmekanismer vid virala och bakteriella infektioner, infektionsepidemiologi, vaccinutveckling och utveckling av antimikrobiella substanser. Vidare pågår forskning kring slemhinnornas immunförsvar, immunpatologin vid celiaki och diabetes, mikrobiotans påverkan på immunsystemet, exosomers immunmodulerande roll samt diagnostiska och prognostiska biomarkörer vid cancer

Förutom forskning och forskarutbildning bedrivs grundutbildning i de olika ämnena inom läkar-, tandläkar- och biomedicinprogrammen samt fristående kurser. Institutionen ansvarar för hela biomedicinsk analytiker (BMA) programmet. Institutionens lärare är frekvent anlitade för olika nationella sakkunnig uppdrag såsom granskare av ansökningar till Vetenskapsrådet, bedömare av sökande vid tillsättning av tjänst, opponent vid disputation etc. Även internationella sakkunniguppdrag förekommer.

Senaste nytt från vår institution!

Mer information om vår verksamhet finner du under "om institutionen"


Sidansvarig: Margareta Lindblom
2014-11-26

Utskriftsversion

Prefekt

Anders Sjöstedt
Klinisk mikrobiologi - klinisk bakteriologi
Universitetssjukhuset, 901 85 Umeå 

Besöksadress
Klin bakt lab, by 6C, plan 0

Tel:  090 - 7851120

Kontaktformulär

-------------------------------

Elin fick pris

Elin Johansson som gick ut Biomedicinska analytikerprogrammet VT-13 fick Vårdförbundets pris för bästa C-uppsats i länet.

Handledare Fredrik Elgh

Läs mera


Forskarbloggen – nya inlägg!

Torgny Stigbrand är professor emeritus i immunkemi och har under flera decennier arbetat med antikroppar.

Läs hans blogg och kommentera gärna!
 

• 27/1: Ett av de största ögonblicken
• 21/1: Språklycka
• 18/1: Islossningen i Umeå
• 16/1: Blir det forsknings- och undervisningsuniversitet i framtiden?
• 15/1: Metaanalysernas renässans – på gott eller ont?
• 14/1: En tyst revolution

Läs bloggen


Missa inte Forskarbloggen

Kristina Lejon, diabetesforskareKristina Lejon, som forskar om typ 1-diabetes, bloggade bl.a. om:

• Varför forskar jag?
• Kan man utbildas till forskare?
• Money, money, money...
• Handledning – en kreativ situation
• Framtidens forskare
• Möss eller människor?
Läs bloggen!

Administrativ samordnare

Kansli
Klinisk mikrobiologi -
Universitetssjukhuset, 901 85 Umeå 

Besöksadress
NUS, by 6F, 1 tr

Tel:  090-785 11 21 , 090-785 13 15