Till umu.se

Välkommen till Institutionen för klinisk mikrobiologi

Vår institution samlar kliniska och prekliniska vetenskaper med inriktning på bakterie- och virusinfektioner samt människokroppens immunförsvar vid hälsa och sjukdom.

Institutionen för klinisk mikrobiologi består av de sex forsknings- och undervisningsenheterna biomedicinsk laboratorievetenskap (BML), immunologi, infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi, klinisk immunologi och virologi. Drygt 80 personer är verksamma vid institutionen. Tillsammans representerar de kategorierna professor, lektor, gästforskare, gruppledare, adjunkt, forskarassistent, post-doc, doktorand, teknisk personal och administrativ personal. Studenter som utför forskningsprojekt på grundutbildningsnivå (examensarbeten, valbara kurser inom program och avancerade, fristående kurser) är också verksamma vid enheterna.

Forskningsprofilen kan sammanfattas som grundforskning med klinisk tillämpning. Den karaktäriseras av nära, långvariga samarbeten mellan prekliniker och kliniker, både inom institutionen och med kliniker vid andra institutioner. Forskningen har tre huvudsakliga inriktningar:
(1) Virala och bakteriella human patogener; virulens mekanismer, epidemiologi, vacciner och droger för behandling.
(2) Innate och adaptiv immunitet; Mekanismer i immunförsvaret av slemhinnor, immunpatologin vid celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom och diabetes, mikrobiotans påverkan på immunsystemet, försvarsreaktioner mot mikrobiell infektion och reproduktionsimmunologi.
(3) Cancer; genterapi, exosomers betydelse för undanflykt från immunreaktioner mot tumörer, radioimmunoterapi och diagnostiska och prognostiska biomarkörer.

Förutom forskning och forskarutbildning bedrivs grundutbildning i de olika ämnena inom läkar-, tandläkar- och biomedicinprogrammen samt fristående kurser. Institutionen ansvarar för hela biomedicinsk analytiker (BMA) programmet. Institutionens lärare är frekvent anlitade för olika nationella sakkunnig uppdrag såsom granskare av ansökningar till Vetenskapsrådet, bedömare av sökande vid tillsättning av tjänst, opponent vid disputation etc. Även internationella sakkunniguppdrag förekommer.

Senaste nytt från vår institution!

Mer information om vår verksamhet finner du under "om institutionen"


Sidansvarig: Gunborg Eriksson
2012-11-01

Utskriftsversion

Elin fick pris

Elin Johansson som gick ut Biomedicinska analytikerprogrammet VT-13 fick Vårdförbundets pris för bästa C-uppsats i Sverige.

Handledare Fredrik Elgh

Läs mera


Forskarbloggen – nya inlägg!

Torgny Stigbrand är professor emeritus i immunkemi och har under flera decennier arbetat med antikroppar.

Läs hans blogg och kommentera gärna!
 

• 27/1: Ett av de största ögonblicken
• 21/1: Språklycka
• 18/1: Islossningen i Umeå
• 16/1: Blir det forsknings- och undervisningsuniversitet i framtiden?
• 15/1: Metaanalysernas renässans – på gott eller ont?
• 14/1: En tyst revolution

Läs bloggen


Missa inte Forskarbloggen

Kristina Lejon, diabetesforskareKristina Lejon, som forskar om typ 1-diabetes, bloggade bl.a. om:

• Varför forskar jag?
• Kan man utbildas till forskare?
• Money, money, money...
• Handledning – en kreativ situation
• Framtidens forskare
• Möss eller människor?
Läs bloggen!

Prefekt

Marie-Louise Hammarström
Klinisk mikrobiologi - Immunologi
Universitetssjukhuset, 901 85 Umeå 

Besöksadress
Immunologi, by 6C, 1 tr

Tel:  090-7851777

Kontaktformulär

Administrativ samordnare

Gunborg Eriksson
Klinisk mikrobiologi - infektionsjukdomar
Universitetssjukhuset, 901 85 Umeå 

Besöksadress
Infektionskliniken

Tel:  090-7852301

Fax:  090-133006

Kontaktformulär